A MAGYAR AVANTGARDE KIBONTAKOZÁSA

A 20. század elején sorra léptek fel Európában az uralkodó akadémizmussal, naturalizmussal és impresszionizmussal szemben álló radikális mozgalmak. A különféle „izmusok” a modern kornak megfelelő, gyökeresen új formanyelv megteremtésén munkálkodtak; a művészet funkciójának új értelmezését keresték.

Magyarországon viszonylag későn született meg a természetelvűtől elszakadó művészet. A magyar képzőművészetben a Nyolcak művészei voltak az avantgarde törekvések első képviselői. A formálisan 1909-ben alakult csoport Kernstok Károly köré szerveződött. Stílusuk nem volt egységes; a Cézanne-örökség, a fauvizmus, az expresszionizmus, a kubizmus, a szecesszió egyformán befolyásolta művészetüket.

Nem csatlakozott a Nyolcakhoz, de szellemiségében és formavilágában rokon velük a már ez időben hasonló utat járó néhány kiemelkedő tehetség: Dénes Valéria, Galimberti Sándor, Kmetty János és mások. A Nyolcak tevékenységével egy időben, de tőlük függetlenül dolgozott Egry József és Nagy Balogh János, akik egyéni úton juttatták érvényre festészetükben a szilárd kompozíciós szerkezetet.

A Nyolcak művészi formateremtése világnézeti harccal párosult. A politikai töltés lényeges vonása lett a magyar avantgarde második csoportosulásának, az aktivisták körének is. A kezdetben irodalmi és politikai törekvéseket képviselő csoport 1917 körül vált képzőművészeti irányzattá. A mozgalom megalapítója, mindvégig szervezője és egyben legfontosabb művészeti képviselője Kassák Lajos volt. A Ma című folyóirat körül csoportosuló művészek több irányzat szintézisét teremtették meg. Kezdetben a német expresszionizmus és a kubizmus eredményei hatottak, majd az 1919-es Tanácsköztársaság bukását követő emigrációban a nonfiguratív konstruktivizmus határozta meg a fő vonalat.

A Nyolcak és a magyar aktivisták fellépésével a modern magyar művészet fejlődésének új szakasza indult el. E kezdeti periódus gyűjteményünkben kevés számú művel van jelen.

Csendélet Női arckép (Somlai Léni arcképe) Boglyák Önarckép Villámlás Kassai fahíd Önarckép Kompozíció Önarckép Szobasarok kályhával Önarckép Téli táj Tájkép Tabán Szakállas férfi Kanyargós út Párizsi utca Pásztor tehenekkel Kanyargós út Önarckép Bagó Mária arcképe Tengerparton álló női akt