A SZÁZADELŐ ÚTKERESÉSEI

Azok a törekvések, amelyek a 19. század végén a nagybányai mozgalom révén kibontakozóban voltak, már magukban hordták a modern művészet csíráit. A képzőművészet megújításának kísérletei több irányban folytak, s a modern magyar művészet kialakulásának több fázisa volt.

Posztimpresszionizmusnak nevezzük azt a fejlődési szakaszt, amely az impresszionizmus után, azzal szembehelyezkedve keresi a modern művészet lehetőségeit. Az egyetemes művészet történetében az 1880 és 1905 közötti időszak leghaladóbb fejleményei a Seurat, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Maillol által elért eredmények. Nehéz különválasztani a posztimpresszionizmustól a korszak másik vonulatát, a szecessziót. Számos áthatás, érintkezési pont kötötte össze a századvég bonyolult irányait, amelyek mindannyian a jellegzetesen 20. századi modern művészet előtt egyengették az utat.

A magyar festészetben ezek az irányok a századelőn jelentkeztek. Legfőbb képviselői Rippl-Rónai, Vaszary, Csontváry, Gulácsy, a neósok és a gödöllőiek voltak, de hasonló irányultságot mutatott ekkor mások munkássága is; a szecesszió szele pedig számos művészt csapott meg hosszabb-rövidebb időre.

Szobrászatunk szintén fordulóponthoz érkezett. A századfordulón új generáció kezdi el pályáját, amely előkészíti a műfaj új, formateremtő korszakát. A nyugat sokirányú próbálkozásaiból merít Medgyessy Ferenc, Beck Ö. Fülöp, Vedres Márk és mások. Törekvéseik nagyon különbözőek, melyeket összeköt az, hogy szemben álltak az akadémikus historizálással, és valamilyen módon a modernebb szobrászati gondolkodás és formaadás igényét vetették fel.

A századelő útkereséseit gyűjteményünk – melyben Csontváry és Gulácsy munkássága számos művel van jelen – rangos alkotásokkal prezentálja.

Dante Szittya nyilas (Szittya lovas) A Keleti pályaudvar éjjel Felvidéki utca (Házak) Mandulavirágzás (Olaszországi táj) Öreg halász Feleségem (Párizsi nő) Dr. Kovács Gábor portréja Július Olivier megkéri Olíviát Omnia vanita Tavasz (Reggel) Elhangzott dal régi fényről, szerelemről Fellázadt játékszerek Rokokó társaság Szemere Attila képmása Szemere Henrica arcképe Rossz hírek Anonymus Anonymus A háború Élet idegen planétán III. Üvegablak-terv Szép tájék a Pireneusokban Családi jelenet Emberpár (Ádám és Éva) Fiú akt Álló fiú (Fiú akt)