AZ ÚJ TERMÉSZETLÁTÁS MŰVÉSZEI

A művészettörténeti irodalom általában elkülöníti egymástól a Munkácsy-tradíciót követő – Mednyánszkyval, a szolnokiakkal, az alföldi festőkkel fémjelzett – irányt attól a párhuzamosan kialakuló és működő mozgalomtól, melynek előfutára Szinyei Merse Pál, s központja Nagybánya volt. Ez az elkülönítés a mindent rendszerezni törekvő történetírás szükségszerű velejárója, de a valóságban számos az átmenet és az összemosódás a két tendencia között – általában véve csakúgy, mint egy-egy életművön belül.

Szinyei Merse Pál a magyar művészetben elsőként jutott el a plein-air-hez közel álló festészethez. Müncheni évei alatt kristályosodott ki az akadémiai konvenciókat elvető, a tudatos szerkesztést a pillanatnyisággal összekapcsoló formanyelve. Eredményeit – melyek a leghaladóbb nyugati törekvésekkel voltak szinkronban – itthon értetlenség és visszautasítás fogadta.

Münchenben tanult az a festőcsoport is, amelynek munkássága révén évtizedekkel később gyökeret tudott verni hazánkban a természetelvű plein-air festészet. Nem az akadémia, hanem a Hollósy Simon által Münchenben létrehozott szabadiskola köré csoportosultak azok a magyar növendékek, akik konvenciómentes, friss látásmódra törekedtek. 1896-ban tért haza Hollósy festőbarátaival, hogy Nagybányán művésztelepet alapítson a plein-air festészet gyakorlására. Itthon ismerték meg Szinyei Merse „Majális” című képét, amely revelációként hatott. Szinyei személyében törekvésük közvetlen előfutárát fedezték fel.

A nagybányai iskolának felmérhetetlen jelentősége volt a modern magyar művészet kibontakozásában. Etikai magatartásukkal, az akadémizmus elleni harcukkal utat törtek a különféle modern törekvések számára. Gyűjteményünk kevés számú, de rangos alkotásokon keresztül nyújt ízelítőt a természetelvű festészet magyarországi kibontakozásáról.

A tékozló fiú hazatérése Lovasok az erdőben Pihenők a domboldalon Rózsák kék babával Sziklás táj várrommal Az ország bajai Kalapos férfi Tengerpart bárkával Nagybányai táj Pásztorleányka Szilvás Lila virágos rét Mező Szirmabesenyői park Szirmay Alfréd arcképe Szirmay Alfrédné arcképe Kertrészlet Szénagyűjtés