A NEMZETI FESTÉSZET KEZDETEI - A REFORMKOR

A 19. század első harmadát Európa-szerte a klasszicizmus uralma jellemezte, majd a következő stíluskorszak, a romantika jutott túlsúlyra. Hazánkban ez az időszak a reformkorral esik egybe, amelynek képzőművészete nem állt szerves kapcsolatban a korszak európai művészetének leghaladóbb áramlataival.

A reformnemzedéknek az ország gazdasági és társadalmi átalakulásáról szőtt álmai kezdettől összefüggtek a kultúra megteremtésének szándékával. A nemzet öntudatra ébredésével párhuzamosan fogalmazódott meg a sürgető igény a hazai művészképzés beindítására és a művészetben megnyilvánuló nemzeti jelleg kialakítására.

Bár a 19. század első felében számos terv született magyar művészeti akadémia felállítására, korszakunkban ez nem valósult meg. Külföldi tanulmányút és a bécsi akadémia kínálta továbbra is az alaposabb képzés lehetőségét. Ferenczy István, a reformkor kiemelkedő szobrásztehetsége Rómába ment tanulni, hogy a mesterséget és a kor klasszicista stílusát elsajátítva térjen vissza (1824), s a tanultakat itthon kamatoztassa. Barabás Miklós külföldi tanulóévek után telepedett le Pesten (1835), melyet követően a hazai arcképfestészet nagy fejlődésnek indult.

A végbemenő társadalmi átalakulás során a polgári életforma mind szélesebb körben terjedt el, s támasztott növekvő igényt a képzőművészet felé. A biedermeier művészet, amely kedélyességével és bájával a polgári lakáskultúrának irányt szabott, a romantika korai, polgári változata volt. Az iparművészetre éppúgy rányomta bélyegét, mint a festészeti műfajokra, melyek közül a portré és az életkép különösen kedveltek voltak.

A reformkor művészete európai viszonylatban nem hozott kiemelkedő alkotásokat, de hazai mércével mérve óriási eredményeket ért el; hatalmas lépéseket tett a nemzeti művészet kibontakozása terén. Gyűjteményünk darabjai elsősorban a korszak arcképfestészetének fejlődési ívét rajzolják meg.

A Dégenfeld család Eisenbarth Alajosné (szül. Fardi Szofi) arcképe Női arckép Férfimellkép (Mosonyi Mihály zeneszerző arcképe) Női képmás (Marie) Ceres és Triptolemus Férfi tervrajzzal Hacker András arcképe Zeller András arcképe Férfiarckép Hertelendy Ignác arcképe Kosilitz Dánielné (szül. Jármay Zsófia) arcképe Önarckép Kandó Jánosné (szül. Szepessy Sarolta) menyasszonyi arcképe Önarckép Déryné Széppataki Róza Jóslás Női arckép kékszalagos fejkötővel Naplementi táj Mercur és Argus alakjaival Gázló Benczur József arcképe Benczur Józsefné (szül. Kobilitz Johanna) arcképe Flóra Eperjes látképével Nő csipkés díszben Önarckép