FESTÉSZET MAGYARORSZÁGON A REFORMESZMÉK KIBONTAKOZÁSA ELŐTT

A hazai művészképzés beindulásáig, a művészeti közízlés kialakulásáig a magyar mesterek elmaradtak külföldi kortársaik mögött. A főúri rétegek szívesebben fordultak idegen művészekhez, s az egyházi megrendeléseket is ők kapták meg.

A magyar képzőművészet a 18. században is az előző század helyi hagyományaihoz igazodott – részint mestereink szerény felkészültsége, részint az őket dolgoztató megrendelők elvárásai miatt. A magyar képírók csak lassan, s folyamatos fáziskéséssel vették át a külhoni festészet eredményeit.

Míg a hazai megrendelésre dolgozó külföldiekről elég sokat, magyar társaikról alig tudunk valamit; sokuknak tevékenysége a teljes feledés homályába veszett. Azonban voltak kivételek is, így Bogdány Jakab, Mányoki Ádám, akik kimagasló tehetségük, és külföldi tevékenykedésük okán felszínre tudtak törni a szerény hazai körülmények ellenére.

Gyűjteményünk néhány igazi gyöngyszeme és korszakjelző darabja mutatja be a magyar festészet ezen időszakának mozaikszerűségét.

Mária Terézia Csendélet Emmausi zarándokok id. Kollár Gottfriedné arcképe id. Kollár Gottfried arcképe Kislány rózsával Szent Apollónia Balassa Ferenc képmása Zichy Katalin grófnő képmása Fehérlovas huszár Sándor nádor A sajóörösi Melczer-kastély és kápolna Jan Stanisław Jabłonowski portréja Szőlőfürt Kund vezér