LIEZEN-MAYER SÁNDOR
(Győr, 1839 – München, 1898)


Tanulmányait Bécsben és Münchenben végezte, romantikus hangvételű képeit Piloty modorában festette. Népszerű illusztrációkat készített klasszikus német írók és költők műveihez. 1870-ben megbízást kapott Ferenc József képmásának megfestésére. Egy ideig a stuttgarti, majd a müncheni akadémia tanára volt. Legismertebb műve az Árpádházi Szent Erzsébetet ábrázoló, széles körben népszerűvé vált műve.


Vénus és Tannhäuser Árpádházi Szent Erzsébet és a koldusasszony