KELETI (KLETTE) GUSZTÁV
(Pozsony, 1834 – Budapest, 1902)


Az akadémikus-romantikus tájfestészet jeles alakja. Jogászként kezdett festeni, majd Bécsben és Münchenben akadémiai stúdiumokat végzett. Tájai erősen romantikus felfogásúak, a levegőperspektíva virtuóz érzékeltetésének példái. Nagy szerepet játszott a Képzőművészeti Társulat megalakításában, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a rajzoktatás és az iparművészképzés megszervezésében. Mint konzervatív szemléletű műkritikus gyakran konfrontálódott a fiatal művészgeneráció tagjaival.


Tátrai táj vízeséssel