GYÖRGYI (GIERGL) ALAJOS
(Pest, 1821 – Pest, 1863)


A 19. század Pestjének ünnepelt portréfestője volt. Apjától ötvösséget, majd Pesthy Antaltól és a bécsi akadémián festészetet tanult. Modelljei gyakran arisztokratikus vagy előkelő polgári enteriőrökben jelennek meg. Számos kiemelkedő politikus és közéleti kortársát festette meg. Oltárképe a budapesti Szent István bazilikában látható.


Női képmás