BARABÁS MIKLÓS
(Márkusfalva, 1810 – Budapest, 1898)


Erdélyi kismestereknél kezdte a rajzolást és a festést. Rövid ideig a bécsi akadémián tanult. Kolozsvárra visszatérve elsajátította a litográfusi mesterséget. 1831–33 között Bukarestben portrékat festett gazdag fanarióta bojár családok és katonatisztek megrendelésére. Itáliai tanulmányútján akvarelleket készített. Velencében festett Veronese-másolatának pesti sikere után letelepedett a fővárosban. Korának szinte minden fontos személyiségét megörökítette. Táj- és életképei érzelmesek, kevésbé életszerűek, mint portréi. Legjelentősebb történeti festménye a „Lánchíd alapkövének letétele”. Az abszolutizmus éveiben fotografálással és oltárképfestészettel foglalkozott.


A Dégenfeld család Eisenbarth Alajosné (szül. Fardi Szofi) arcképe Női arckép