EHRLINGER JÁNOS
(19. század első fele)


1820 körül megfestette Sopron város vedutáját. Ugyanitt működött népszerű rajztanárként, majd 1846-ban Pozsonyba költözött. Mindkét helyen főleg tehetős polgárcsaládok tagjainak arcképeit festette.


Hacker András arcképe Zeller András arcképe