CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR
(Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919)


Negyvenegy éves korában, felhagyva patikusi foglalkozásával kezdett el festeni. Egész életében lelki zavarokkal küzdve alakította egyedülálló és hatalmas életművét. Pszichikumának megfelelő drámai kisugárzású helyszíneken (Kárpátok, Szentföld, Libanon) azonosult panteisztikus energiáktól feszülő témáival. Valóságon túli vízióit páratlan gazdag kolorittal jelenítette meg. Egyedi világfelfogását festészetén kívül manifesztumszerű írásokban is megfogalmazta.


A Keleti pályaudvar éjjel Felvidéki utca (Házak) Mandulavirágzás (Olaszországi táj) Öreg halász