CSABAI KÁLMÁN
(Csáktornya, 1915 – Miskolc, 1992)


A Képzőművészeti Főiskolán Benkhard Ágost tanítványa, később tanársegédje volt. 1933-tól nyaranta a miskolci művésztelepen dolgozott, majd végül ezt a várost választotta végleges lakóhelyéül is. A festészete nagybányai hagyományokból ered, mindvégig természetelvű, mondhatni naturalisztikus. Portréi kiváló jellemismeretről és karakterkészségről tanúskodnak. Környezetében elsősorban levegős, impresszionista hangvételű tájaival szerzett népszerűséget.


Dr. Petró Sándor portréja