BÖHM PÁL
(Nagyvárad, 1839 – München, 1905)


Fiatal korában díszletfestő és vándorfestő volt, majd szülővárosában Haan Antaltól tanult festeni. Bécsben főleg képtári másolatokat készített, majd Aradon festőiskolát nyitott. Legkiválóbb tanítványa Paál László volt. Pesti kitérő után, 1871-ben ösztöndíjjal Münchenbe került, ahol Mészöly Gézával kötött barátságot. Roppant népszerűek voltak a cigányéletből merített képei. Szolnokon is dolgozott, de Münchenbe visszatérve a kereskedői igényeket kielégítő piktúra reprezentánsaként halt meg.


Cigánykaraván