BORSOS JÓZSEF
(Veszprém, 1821 – Budapest, 1883)


Nagy hatással volt rá Barabás Miklós munkássága, akinek ösztönzésére 1840-ben beiratkozott a bécsi akadémiára. Hamarosan a császárvárosi arisztokrácia és nagypolgárság kedvelt portréfestője lett. Itthon festett arcképei a magyar polgári romantika legszebb emlékei. Mély karakterismeret, bravúros kompozíciós érzék és virtuóz anyagfestés jellemezte. Színgazdag, pompás képein bensőséges hangulat, visszafogott intimitás uralkodik. 1861-től, felhagyva a festészettel fényképészműtermet nyitott. Élete vége felé még ezt a tevékenységét is félretette, és kocsmárosként halt meg a magyar biedermeier egyik legnagyobb alakja.


Férfimellkép (Mosonyi Mihály zeneszerző arcképe) Női képmás (Marie)