ROMBAUER JÁNOS
(Lőcse, 1782 – Eperjes, 1849)


Pesten és Eperjesen arcképfestőként kezdte pályáját. 1806–24 között Szentpétervárott a cári udvar szolgálatában állott. Ritkán egyházi megrendeléseket is teljesített, és mitologikus témákat is feldolgozott. Jó pszichológiai érzékkel megfigyelt modelljeiről festett portréi hátterében gyakran jeleníti meg szeretett Felvidékének tájait, városait aprólékos részletességgel és topografikus hűséggel.


Benczur József arcképe Benczur Józsefné (szül. Kobilitz Johanna) arcképe Flóra Eperjes látképével