Csontváry Kosztka Tivadar

Öreg halász

KÉSZÍTÉS IDEJE:1902 körül ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 59,5x45 cmLELTÁRI SZÁM:P.77.66.
TEMATIKA: portré
Kevés festményt találunk az életműben, amelyen az emberábrázolás dominál. Csontváry önarcképéhez (1896 után, MNG) és a „Marokkói tanító”-hoz (1908, MNG) hasonlóan képünkön is a félalakban ábrázolt ember kerül a középpontba, aki mögött a nápolyi öböl, s a távolban húzódó Vezúv csak a helyszínt jelzi. Nem a tűzhányó, s nem a fenséges táj most a téma, hanem a szimbolikus jelentéssel bíró figura, a nehéz munkában megöregedett halász szuggesztív erejű portréja. Görnyedt alakja, barázdákkal szántott arca, fáradt tekintete az emberi sorstragikum illusztrációja.
Az „Öreg halász” rejtélyes kép, amely szinte szuggerálja, hogy megfejtsék. Ki lehet ez az összetett személyiség? Jóra és rosszra egyaránt kapható garabonciás, csalfa próféta, vagy csak egy megtört ember? A festmény az életmű kiemelkedő darabja, az egyetemes képzőművészetben megnyilvánuló bonyolult lélekábrázolás egyik legszebb példája.

A századelő útkeresései
Vissza...