Vedres Márk

Emberpár (Ádám és Éva)

KÉSZÍTÉS IDEJE:1903. ANYAG, TECHNIKA: bronz
MÉRET: m: 35 cmLELTÁRI SZÁM:P.77.597.
TEMATIKA: akt
A test és a lélek harmóniája Vedres műveinek közös jellemzője. E felfogás első és igen kiemelkedő alkotása az „Emberpár”, amit egy főnézetre komponált. Az úgynevezett „relief-felfogás” elvét követve A. Hildebrand katekizmusszerű elméletrendszerének hatása alatt dolgozott, ami ez idő tájt szinte egész Európa szobrászatára hatással volt. De mindez nem vesz el semmit a mű értékéből!
A Vedres munkásságát kiválóan ismerő Heitler László így elemzi az „Emberpár”-t: „… megközelítően szimmetrikusan elhelyezett alakjai egymás mozdulatait tükrözik, … az egymásra rímelő mozdulatok, az érzékenyen megválasztott vonalritmus háromszögek és ívek rendszerét rejti, … lírai, bensőséges hatása anélkül valósul meg, hogy a szobrász a lélektani jellemzés korábban használt külsőségesebb eszközeit alkalmazná. Az »Emberpár« Vedres Márk kristálytisztán fogalmazott, tökéletesen kiérlelt plasztikáinak egyik korai darabja.”
A művet még maga Vedres állította ki Miskolcon 1956-ban a II. Országos Képzőművészeti Tárlaton. Petró Sándor ekkor figyelhetett fel annak kvalitására, s vásárolhatta meg a szépen cizellált és patinázott bronzszobrot, melynek egy másik példánya a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán látható.

A századelő útkeresései
Vissza...