Bernáth Aurél

Gombás csendélet

KÉSZÍTÉS IDEJE:1925 körül ANYAG, TECHNIKA: pasztell, papír
MÉRET: 33x55 cmLELTÁRI SZÁM:P.77.31.
TEMATIKA: csendélet
A két világháború között feléledő nagybányai hagyomány egyik vezéregyénisége közvetlenül a nagybányai iskola mestereitől tanult, ám csak avantgarde periódusa után lett folytatója a természetelvű festészetnek. 1924-től születtek egyre festőibb művei, melyek táptalaja a látvány élménye lett.
A csendélet különösen jellemző műfaja Bernáthnak. A természetelvűséghez való visszatérés nyitánya a „Csendélet sakktáblával” (1924, lappang) című műve, melyet számos, a tárgyak szépségét komponálatlanul, „in situ”-rögzítő kép követett. Különös, talányos kérdő mondattal jelzett műve a „Gombás csendélet”. Bársonyosan könnyű, mély színekkel épül fel a Bernáthra jellemző rálátásos kompozíció. A tiszta látványszépségen túl hangulatot is tolmácsol, költői kérdésfeltevése pedig az érzékitől is tovább, a szellemi szférába vezet. A művet stíluskritikai alapon Bernáth 1925 körül készült alkotásai közé soroljuk.

Posztnagybánya
Vissza...