Than Mór

Búcsúzkodás

KÉSZÍTÉS IDEJE:1850 körül ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 74x64 cmLELTÁRI SZÁM:P.77.202.
TEMATIKA: életkép
A mélyen hazafias gondolkodású festő életének fontos epizódja volt az 1848–49-es szabadságharc. Közvetlenül élte át a nemzeti függetlenségért vívott, elkeseredett harcot, s rajzaival, akvarelljeivel – melyek miatt rövid időre a börtönéletet is alkalma volt megtapasztalni – krónikása lett az eseményeknek. Az elnyomatás éveiben született számos műve utal burkoltan – régebbi történelmi eseményeket felidézve – a szabadságharc tragédiájára, vagy emlékeztet a dicsőséges periódusra.
A „Búcsúzkodás” című életképe – Végvári Lajos megállapítása szerint – összegzi fiatalkori szabadságharcos tárgyú rajzainak és vízfestményeinek törekvéseit. Akadémikus modorban fogant, mély átérzéssel festett mű.

Magyar romantika
Vissza...