Gulácsy Lajos

Fellázadt játékszerek

KÉSZÍTÉS IDEJE:1916-1918. ANYAG, TECHNIKA: olaj, karton
MÉRET: 76x57 cmLELTÁRI SZÁM:P.77.140.
TEMATIKA: szürreális kompozíció
A festőt Velencében érte a világháború kitörésének híre. A világégés víziója, belső vívódásai és a nélkülözés kikezdték idegrendszerét, s elméjében elkezdődött a folyamat, amely visszafordíthatatlannak bizonyult, s amely 1919-től haláláig, megszakítás nélkül elmegyógyintézetbe száműzte.
A háború alatt, utolsó alkotói periódusában művészete megváltozott. Képünk Gulácsynak azon művei közé tartozik, amelyekkel a leginkább közelítette meg a csak később beköszöntő szürrealizmust. A címválasztás tekintetében is érthetetlennek tűnő képen eltorzult arcokból tevődik össze a montázsszerű kompozíció. A képépítő elemek, a „játékszerek” mibenlétét csak szimbolikusan értelmezhetjük. Az ember mint a sors játékszere ellene szegül az irányíthatatlan történéseknek, és változtatni kíván a „nagy játék” szabályain. A képen a szétbomlott egység víziója ellenére is megfigyelhető a rendteremtő szándék. A hideg kékkel festett képszélek között a háromszög vonalát követve épül fel a zsúfolt kompozíció. A festmény – amelyen egyszerre érvényesül az emberi tudat és a kontrollálatlan tudatalatti – az életmű fontos emléke.

A századelő útkeresései
Vissza...