Aba Novák Vilmos

Laura

KÉSZÍTÉS IDEJE:1930 körül ANYAG, TECHNIKA: tempera, karton
MÉRET: 99x63 cmLELTÁRI SZÁM:P.77.1.
TEMATIKA: portré
Római tartózkodása idején festette Aba Novák egyik főművét, a „Laurá”-t, amely több szempontból is különös darabja az oeuvre-nek. A művészi hagyaték eszményítés nélküli, sőt torzított arcai között egyedülálló jelenség a kor nőideáljának bájos vonásait megörökítő portré. De rendhagyó a kép tematikai jellegénél fogva is: Aba Novák népi ízű, témáját népi közegből merítő táblaképei között alig néhány mű akad, amelynek szereplői városi környezetben „mozognak”.
Supka Magdolna olvasatában az Aba Novák-i tartalmi véleménytöbblet olvasható le „... a sebzetten merengő ürességből, az öntetszelgés lárvapózából s e kettő attribútumából: az álarcból és a majomból.” A művész tehát nem idealizált nőt festett. Szívéhez sem e nőtípus, sem annak életmódja nem állt közel. A kék kalapos nő a nagyvárosi sivárság szimbóluma.
A kompozíció kevesebb tárgyi kelléket felvonultató variációja egykor Beczkói Bíró Henrik gyűjteményének része volt.

Magyar képzőművészet a két világháború között
Vissza...