Bene Géza

Éjjel

KÉSZÍTÉS IDEJE:1957 körül ANYAG, TECHNIKA: olaj, karton
MÉRET: 49,5x58,5 cmLELTÁRI SZÁM:97.1.
TEMATIKA: tájkép
Bene Géza a magyar konstruktív törekvések egyéni hangú képviselője volt. Festészetében, grafikájában kezdettől a látvány szerkezetét kutatta; a tér és a forma látszata helyett az elvontabb konstrukciós rendet ragadta meg. Pályájának utolsó tíz éve a csendes magány időszaka volt. Egyébként sem széles tematikája leszűkült, formanyelve végsőkig leegyszerűsödött. Az „Éjjel” című festménye az utolsó alkotói periódus jellemző darabja. A jelszerűvé átírt tájképi elemeket abroncsként fogják körül a súlyos kontúrok. A szerkezeti háló zártsága, nyugalma mégsem uralkodó. Gazdag faktúrájú, néhol karcolt, máshol pasztózus felületek vibrálnak a körvonalak között. A lecsupaszított szerkezet és az azt kitöltő gazdag festőiség ellentétpárja mellett a színek ellenpontozásával is szélsőségek simulnak egybe. A túlnyomóan hideg színvilág egyhangúságát egy-egy meleg színfolt oldja. Az „Éjjel” végletek között egyensúlyt kereső és harmóniát találó alkotás.

Magyar képzőművészet a két világháború között
Vissza...