Brand, Johann Christian

Emmausi zarándokok

KÉSZÍTÉS IDEJE:18. század második fele ANYAG, TECHNIKA: olaj, rézlemez
MÉRET: 60x44 cmLELTÁRI SZÁM:82.119.
TEMATIKA: bibliai téma, tájkép
A mind jobban fellendülő portréfestészet mellett a 18. században sokáig gyermekcipőben járt a hagyománnyal alig rendelkező hazai tájképfestészet. Az oltárképek, arcképek hátterében kirajzolódó tájrészletek mint előzmények után inkább csak a következő évszázadban indult fejlődésnek Magyarországon az önálló tájkép műfaja. A hozzá vezető próbálkozások ösztönzője a Bécsben kibontakozó tájfestői stílus volt, amely főképp a korszak neves bécsi mestereinek közkézen forgó tájképmetszetei révén hatott. Johann Christian Brand nemcsak metszeteivel, de magyarországi működésével is inspirálója volt a tájfestészet önállósodásának.
A környezetet topografikus hűséggel leíró korábbi vedutastílus helyébe a tájnak idillikus felfogása lép Brand festményén. A szimmetrikusan felépített, középrészt hangsúlyozó kompozíció a francia és a holland tájfestészet 17. századi eredményeit viszi tovább. Elégikus hangulat, formai szépség jellemzi a jelenetet és a bukolikus tájat szerves egységbe kapcsoló művet, amely kitűnően láttatja a bécsi mester közkedveltségének okát.

Festészet Magyarországon a reformeszmék kibontakozása előtt
Vissza...