Böhm Pál

Cigánykaraván

KÉSZÍTÉS IDEJE:1899. ANYAG, TECHNIKA: tempera, papír
MÉRET: 45x73 cmLELTÁRI SZÁM:81.80.
TEMATIKA: életkép
A magyar népi zsánerfestészet kiemelkedő alakja a nemzeti romantika szellemében alkotta a 19. század második felében kibontakozó életművét. Képeihez témákat a magyar vidéken való utazgatásai során szerzett. Erdély, a Tisza vidéke és a Hortobágy egész művészi pályájára kiható élményanyaggal látták el. Nemcsak itthon, de müncheni évei alatt is a magyar népélet idilli szépségét megörökítő műveket festett. Az alföldi halásznép és a földműves parasztok életéből merített jelenetek mellett kedvelt témája volt a vándor cigányok életformájának, etnográfiai jellegzetességeinek megragadása.
Képünk a festő utolsó, Münchenben töltött időszakában született. A friss élményektől távol a festői előadás keményebb, kissé mesterkélt lett, de műveinek keresettsége ennek ellenére ez időben sem csökkent. A „Cigánykaraván”-ra is jellemző romantikus mesélőkedv, részletgazdagság is magyarázza Böhm Pál munkáinak a korszak műkereskedelmében való óriási sikerét.

Magyar romantika
Vissza...