Korb Erzsébet

Levétel a keresztről (Sírbatétel)

KÉSZÍTÉS IDEJE: ANYAG, TECHNIKA: olaj, karton
MÉRET: 70x48 cmLELTÁRI SZÁM:77.40.
TEMATIKA: bibliai téma
Mindössze néhány év adatott a fiatalon elhunyt Korb Erzsébet számára, hogy egyéni művészetét kibontakoztassa. Képein, rajzain sommázó ábrázolásra törekedett, melynek inspirálói után kutatva leginkább Nemes Lampérth s a reneszánsz tiszta komponáltságának hatása fedezhető fel. Kezdettől többre törekedett a látvány megfestésénél; egyfajta szimbolizmus kerítette hatalmába. A mindent átható fájdalom kifejeződésének keresztény jelképét találta meg Krisztus halálának és siratásának jelenetében. Ahogyan azt például „Fekvő akt Pieta” című olajfestménye (Mgt.), valamint pieta-széntanulmányai is mutatják, Korb életművében az újszövetségi téma visszatérően bukkan fel, ám annak nem a vallási tartalma kap dominanciát, hanem az általa közvetített, az aktualitáson túlmutató emberi érzés, a szakralitásba emelkedő gyász fogalma.

Magyar képzőművészet a két világháború között
Vissza...