Benkhard Ágost

Cigány Vénusz

KÉSZÍTÉS IDEJE:1929. ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 80x100 cmLELTÁRI SZÁM:70.48.
TEMATIKA: akt
Benkhard Hollósy Simon leghűségesebb tanítványainak egyike volt, aki mestere mellett a legvégsőkig kitartott, s Nagybánya után még Técsőn is együtt munkálkodtak. A megújulni szándékozó Képzőművészeti Főiskola az ő személyét tekintette a plein-air látásmód legavatottabb letéteményesének, amikor 1922-ben előbb professzornak, majd rektornak választották.
Az életmű egy igen szép csúcspontja a „Cigány Vénusz”. A modell még hordozza azt a szenvtelen közvetlenséget, amit Réti Istvánnak vagy Iványi Grünwald Bélának a Lápos partján fürdőző leányai. Az egzotikumra hajlamos nagybányaiak kitűnő festői feladatnak tekintették a cigányok olajosbarna bőrének visszaadását, s a tarka öltözetet, ami az aktok környezetét körülveszi. A kompozíciót tekintve a művész Manet híres „Olympia” című képét olyannyira felvállalja, hogy azt könnyedén – kép a képben elv szerint – fel is vázolja a jobb felső sarokba. Az ötletes mű hordoz valamit a főiskolai demonstrációk légköréből.

Posztnagybánya
Vissza...