Marastoni Jakab

Női arckép kékszalagos fejkötővel

KÉSZÍTÉS IDEJE:19. század első fele ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 63x50 cmLELTÁRI SZÁM:54.2.
TEMATIKA: portré
A 19. század első felében a magyar képzőművészeti élet fejlődésében a legkorábbi műpártoló intézmények megalapításában mutatkozik nagy előrelépés. 1839-ben megalakult a Pesti Műegylet, amely kiállítások szervezésével és a művészek anyagi támogatásával járult hozzá a szépmesterségek fejlődéséhez. 1846-ban az olasz származású Marastoni létrehozta az „Első Magyar Festészeti Akadémiát”, amelyet haláláig vezetett, és amely a művészeti oktatást nyújtó állami intézmény 1871-es létesüléséig a magyar festőképzés egyetlen hazai bázisa volt.
Marastoni nemcsak magániskolája alapításával szerzett elévülhetetlen érdemeket, de mint kitűnő portretista is mértékadó egyéniség volt. Gyűjteményünkben található női arcképe a részletek szépségével, dekorativitásával, ugyanakkor a rokonszenves emberábrázolással is hat.

A nemzeti festészet kezdetei - A reformkor
Vissza...