Ismeretlen 18. századi magyar festő

Zichy Katalin grófnő képmása

KÉSZÍTÉS IDEJE:18. század második fele ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 91,5x68 cmLELTÁRI SZÁM:53.237.1.
TEMATIKA: portré
A ragályi kastélyból származik a korszak újszerű portrétípusába tartozó képmás, amely gróf Zichy Katalint, Balassa II. Pál, Gömör megye főispánjának első feleségét ábrázolja. A szabad tájba komponált portréra a 17. században is találunk példát, de a típus Magyarországon a 18. század második felétől élte divatját. Portrénkon továbbra is a reprezentatív szempontok érvényesülnek. A grófnő vadászöltözékében méltóságteljesen áll előttünk. Megörökítését bizonyos sematizmus jellemzi, ám a körülötte kirajzolódó természeti környezet, az erdős-hegyes felvidéki táj a portréfestészetben bekövetkező szemléletváltást jelzi. Képünk annak a folyamatnak elején áll, amely során az ember és a táj kapcsolata mind bensőségesebbé, közvetlenebbé válik, s melyben az ábrázoltnak is mindinkább személyiségjegyei kerülnek előtérbe.

Festészet Magyarországon a reformeszmék kibontakozása előtt
Vissza...