Ismeretlen 18. századi festő

Szent Apollónia

KÉSZÍTÉS IDEJE:18. század ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 94x72 cmLELTÁRI SZÁM:53.225.1.
TEMATIKA: szentábrázolás
A barokk stílus mindenekelőtt a katolikus egyház tevékenysége nyomán nyert teret Magyarországon. A reformáció folytán megrendült tekintélyét visszanyerni igyekvő katolicizmus nagyarányú építkezéseihez, s az egyházi épületek képzőművészeti „felszereléséhez” a barokk formanyelv a vallási propaganda eszköze lett. A művészi kiképzés nagynevű megbízottjai osztrák festők voltak, de szerényebb igényű feladatok a magyar mestereknek is jócskán jutottak.
Képünk a barokk szentkultusz szép emléke, amely a miskolci minorita rendház államosításakor került gyűjteményünkbe. Az ikonográfiai előírást követi a szentet attribútumaival, harapófogóval és foggal ábrázoló kompozíció. A 3. században Alexandriában vértanúhalált szenvedett Szent Apollóniát, akinek máglyahalála előtt fogait a keresztényüldözők kiverték, a fogfájósok és a fogorvosok védőszentjükként tisztelik.

Festészet Magyarországon a reformeszmék kibontakozása előtt
Vissza...