Dienes János

Dr. Kovács Gábor portréja

KÉSZÍTÉS IDEJE:1912. ANYAG, TECHNIKA: olaj, vászon
MÉRET: 71x80 cmLELTÁRI SZÁM:2001.1.
TEMATIKA: portré
A portré a miskolci református főgimnázium azonos nevű igazgatójának fiát ábrázolja. Dr. Kovács Gábor a korszak magyar jogászéletének ígéretes alakja, a debreceni egyetem tanára volt. Dolgozószobájában, házikabátban örökíti meg a kiemelkedő festői értékekkel bíró arckép. A könnyed, lendületes ecsetvonások dinamikával töltik meg a mozdulatlan beállítást. A klasszikus háromszöges kompozíció elvét követő képszerkezet figurája mögött az enteriőr tárgyai színességükkel, formáikkal éppúgy részei a képsík dekorativitásának, mint a kényelmes fotelbe süppedő portréalany rajzos sziluettje, ruházatának fény-árnyék játéka. A házikabát színét visszhangozzák az itt-ott felvillanó piros ecsetvonások, s a kompozícióba szinte motívumként beépülő szignó. Közvetlenségével, bravúros festőiségével ragadja magával a nézőt a kép, amely a posztimpresszionizmus legjobb eredményeit viszi tovább. Alkotója nagyobb figyelemre lenne érdemes.

A századelő útkeresései
Vissza...